Fant mine på sjøbunnen under arbeid med undervannskabler. Forsvaret bekrefter funnet