Mener de er i rute med ny-brua, men nå skal den ut på offentlig ettersyn