Undersøkes av Sivilombudet: - Vi har svart ut så godt vi kan