Internett- og TV-signal borte på Hitra

Internett- og TV-signalene hos Sodvin-kunder er borte på hele Hitra.