Doblet antall ungdom i fiskeriene i 2023. Nå legger de nye millioner i potten