– Det er jo helt forferdelig for vår neste generasjon, særlig for oss som bor i ukanten og for landet vårt generelt, sier Barbro Flaahammer, som er initiativtaker til fakkeltoget som skal gå fra Frøya kulturhus og rundt i Sistranda sentrum. Flaahammer er sterkt motstander av skatteforslaget og frykter - som så mange andre i Øyregionen - for konsekvensene.

– Vi kommer til å bli ei øy som blir avbefolket om fiskenæringa skal gå nedenom og hjem. De jobber og bygger opp arbeidsplasser. At de skal bli straffet på denne måten, det er helt forferdelig, sier Flaahammer til lokalavisa.

Flaahammer jobber ikke i oppdrettsnæringa, men mener denne saken uansett er noe som angår alle som bor på Frøya og langs kysten.

– Det meste her er jo bygd opp rundt næringa og har på en eller annen måte noe med den å gjøre. Hva hadde Frøya vært uten? spør hun.

Også Toril Pettersen i Frøya næringsforum oppfordrer folk til å stille i fakkeltoget.

– Det er kort varsel men vi mobiliserer! Dette er et ledd i en større aksjon fra kysten mot regjeringens «monsterskatt» for norske industriarbeidsplasser. Takk for et flott initiativ fra Barbro Flaahammer og Knut Arne Strømøy. Møt derfor opp og la det bli en massiv markering, skriver Pettersen. Nevnte Strømøy er kommunepolitiker for Senterpartiet i Frøya.

– Oppmøte ved Frøya kulturhus kl 18.00 i kveld. Fakler er gratis. Vi går en runde i sentrum før vi drar tilbake til kulturhuset der det vil bli appeller, sier Pettersen.