Fiberbrudd i fem dager - dykkere nede for å sjekke