Skytinga satte en støkk i dem, men: - Vi har aldri vurdert å ikke gjennomføre