Konfirmantene som deltar i kirkelig regi har kommet godt i gang med konfirmantarbeidet. Nylig var alle sammen samlet i Dolmsundet fritidspark med leik og moro. Denne helga presenteres de siste konfirmantene i Hitra og Nordbotn kirke. Det er prostiprest Lars Sperre som skal ha gudstjenestene på søndag.

– I helga er det to gudstjenester på Hitra, forteller kirkeverge Tom Skare. Det blir konfirmantpresentasjoner i Hitra kirke kl 11.00 og i Nordbotn kirke kl 15.00. I tillegg er det dåp i begge kirker denne dagen, fire i Hitra og en i Nordbotn. Vi er glad for at prostiprest Lars Sperre blir med oss her på Hitra ei god stund fremover og han skal ha begge gudstjenester i helga. Han vil også bli delaktig i mange kirkelige handlinger utover høsten, så her vil hitterværingene få stifte god bekjentskap med Sperre. I helga er det både konfirmantpresentasjoner og hele fem dåp i de to kirkene, sier Skare.

Kirkevalg

I helga vil det også bli mulighet for å avgi ordinære stemmer ved årets kirkevalg. Etter gudstjenestene vil det bli anledning til å legge sin stemmeseddel for menighetsråd og bispedømmeråd i valgurnen før du går hjem etter gudstjenesten. Alle medlemmer over 15 år kan delta i kirkevalget, forteller Skare.

I tillegg til prostiprest Lars Sperre deltar kantor Silvio Krauss på orgel og kirketjener Ronny Bjørnseth og konfirmantleder Heidi Fugelsøy i helga.

Ved en feil ble ikke kunngjøringen av helgas gudstjenester i Hitra med i fredagens papiravis.

Her er kunngjøringen:

Hitra kirke kl. 11.00: Gudstjeneste m/4 barnedåp

Deltakere: Prostiprest Lars Sperre, kantor Silvio Krauss, kirketjener Ronny Bjørnseth og konfirmantleder Heidi Fugelsøy.

Det blir mulighet til å avgi stemme i årets valg av menighetsråd for Hitra, og Bispedømmeråd i Nidaros etter gudstjenenesten.

Nordbotn kirke kl. 15.00: Gudstjeneste m/ barnedåp

Deltakere: Prostiprest Lars Sperre, kantor Silvio Krauss, kirketjener Ronny Bjørnseth og konfirmantleder Heidi Fugelsøy

Det blir mulighet til å avgi stemme i årets valg av menighetsråd for Hitra, og Bispedømmeråd i Nidaros etter gudstjenenesten.