I dag (torsdag) klokka 10 møtes Frøya kommunestyre til møte. Før behandling av saklista, blir det hele tre orienteringer de første timene. Orienteringene og det påfølgende møtet kan følges direkte på web-tv her.

Møtet kan du følge direkte her fra kl. 10 (ekstern lenke, Frøya kommune)

Den oppsatte planen:

Kl. 10.00 Morgendagens omsorg v/ Yngvar Rolset

Kl. 11.00 Folkehelseinfo v/ Ingrid Kristiansen

Kl. 12.30 Status Vegvesen v/ Eva Solvi

Deretter går representantene over til ordinær agenda. Sakene som skal til behandling i dag er:

  • Rapport Morgendagens omsorg

  • Vurdering om Frøya kommune skal kjøpe Kysthaven

  • Tertialrapport 2. tertial 2017

  • Budsjettjustering for investeringsbudsjettet 2017

  • Budsjettjustering frie inntekter opprettelse av fond for helse og oppvekst ressurskrevende brukere

  • Opprettelse av font for ressurskrevende brukere

  • Vurdering av om Frøya kommune skal benytte rammebudsjettering

  • Referatesaker

  • Ordførerens og rådmannens orienteringer