Hitra kommunestyre vedtok i desember å gjennomføre utbygging av vannledning på strekningen Heggvik-Fjellvær på Fjellværsøya, til en pris på 16,9 millioner kroner.

Under behandlingen ville ordfører Ole Haugen ha med et ekstra punkt i vedtaket, som gikk på at det ved alle nye nedgravinger av vannrør samtidig skal legges trekkrør for bredbåndsfiber. Dette ble enstemmig vedtatt.