Fra i dag tidlig (torsdag) starter arbeidet med å reparere fv. 291 Djupåbrua mellom Valslag og Kongensvoll i Snillfjord. Denne og flere andre partier av veien fikk omfattende skader etter kraftig vannføring helga 14.-15. oktober.

- I første omgang vil det foregå rensking i elveleiet av steiner, greiner, grus og annet som er lagt igjen av flomvannet. Arbeidet som foregår torsdag og fredag vil føre til hindringer for trafikken, og man må regne med at vegen kan bli stengt i korte perioder, på inntil 15 min ca, opplyser Statens vegvesen.

På førstkommende mandag 30. oktober starter arbeidet med å forsterke brufundamentene med sprøytebetong. Dette arbeidet gjøres for å øke bæreevnen til brua, etter at brufundamentene fikk skader under flommen.

- Tunge kjøretøy kan igjen kjøre over brua når betongen er herdet. For å få til det må betongbilen stå på brua og på veien, og dermed vil veien bli stengt for trafikk i inntil to timer av gangen. Vi beklager ulempene arbeidet medfører for trafikantene, sier veivesenet

Arbeidstiden er mellom kl. 8 og 20. Arbeidet på Djupåbrua vil etter planen være ferdig i midten av uka. Da starter arbeidet på Halsanbrua.

- Fremdriften er avhengig av at værforholdene holder seg, opplyser veivesenet.