Etter at fristen til å levere lister til høstens lokalvalg gikk ut, er det klart at man på Frøya har fått ett parti mer å velge mellom. Det er Miljøpartiet De Grønne som for første gang leverer liste på Frøya. Ellers stiller samtlige av de partiene som har representanter i dagens kommunestyret, samt Kristelig Folkeparti, som fallt ut av kommunestyret etter valget for fire år siden.

På Hitra har hele ni partier levert liste. Her kom Pensjonistpartiet - med Per Ervik i spissen inn - som nytt parti for fire år. To partier åpner for comeback for tidligere fronfigurer som har vært ute av politikken en stund: Ann-Bjørg Strøm topper Krf-lista, mens Kjersti Lindal er MDGs førstekandidat.

På de åtte listene i Frøya er det totalt 142 personer å velge mellom, og på Hitra er det 186 kandidater fordelt på ni lister. Det betyr at 328 personer i øyregionen har stilt seg disponible til å bli valgt inn i kommunestyrene i det som kan bli det siste lokalvalget med den kommunestukturen vi har i dag.

Her er alle valglistene

HITRA

Det Norske Arbeiderparti

1 OLE LAURITS HAUGEN 1954 Fillan

2 Eldbjørg Broholm 1967 Dolmøy

3 Trygve Sivertsen 1957Sandstad

4 Astrid Mortensvik 1967 Ansnes

5 Espen Arntsberg 1972 Fillan

6 Ida Karoline Broholm 1991 Dolmøy

7 Arnt Julius Breivoll 1962 Dolmøy

8 Anna Margrethe Refsnes 1970 Sandstad

9 Ørjan Strømmen 1990 Ansnes

10 Hege Lie Rønningen 1974 Fillan

11 Kalairasan Seenithamby 1971 Fillan

12 Lindis Heggvik Aune 1970 Fjellværøy

13Stig Wraalsen 1958 Ansnes

14 Agnieszka Szpryngiel 1983 Sandstad

15 Per Krangnes 1948 Sandstad

16 Monica Holmen Mollan 1972 Fillan

17 Einar Brendboe 1952 Melandsjø

18 Silje Elise Ødegård 1988 Melandsjø

19 Roy Egil Oldervik 1965 Utseth

20 Elna Elvemo 1944 Akset

21 Yngvar Sæther 1959 Kvenvær

22 Aase Strømsvik Olsen 1950 Barmanfjord

23 Sigbjøm Glørstad 1973 Fillan

24 Monika Hermansen Broholm 1973 Dolmøy

25 Ole Bjørnar Risnes 1951Fillan

26 Malfrid Olava Knutshaug 1942Fillan

27 Arne Inge Nøstvik 1956Hestvika

28 Luwam Abraha 1986Fillan

29 Erik Knutshaug 1973Melandsjø

Fremskrittspartiet

1) Tom Skare, f. 1959, Melandsjø

2) Bjørg R. Bjørgvik, f. 1950, Kvenvær

3) Geir Samdahl, f. 1976, Dolmøy

4) Heidi Furuvik, f. 1968, Knarrlagsund

5) Bjørn Morvik, f. 1961, Dolmøy

6) Vegard Heggvik, f. 1997, Fillan

7) Dominika Kulik, f. 1978, Melandsjø

8) Håvard Heggvik, f. 1967, Fillan

9) Roy Prol, f. 1971, Hestvika

10) Cicilie Sivertsen, f. 1973, Fillan

11) Lars D. Hestnes, f. 1941, Melandsjø

12) Ronny Bergvik, f. 1975, Fillan

13) Reidar Skaget, f. 1968, Melandsjø

14) Harald Lian, f. 1973, Fillan

15) Lena Heggvik, f. 1981, Fillan

Venstre

1 Torfinn Stub 1946 Siviløkonom, Børøsund

2 Vigdis Lossius 1953 Assistent Kinesiolog, Filan

3 Audun Liland1982 fagleder, Fillan

4 Sten Andreas Ulvær 1966 Adjunkt, Ulvær

5 Aleksandra Konarska 1978 Lærer, Ansnes

6 Gunhild Tellebon Koksvik 1996 Student, Ulvær

7 Jøran Hilmar Burø 1972 Salgssjef, Hernes

8 Ragnhild Stub 1946 Helsesøster, Børøsund

9 Inge Dahlø 1955 Pensjonert lensmann, Sandstad

10 Anne Brit Berg 1943 Selvstendig næringsdrivende, Fjellvær

11 Arve Morten Glørstad 1968 Offshore, Glørstad

12 Ragnhild Vollan Burø 1974 Tannlegeassistent, Hernes

13 Bjørn Rønning 1964 Vernepleier, Hestvika

14 Silje Bjørnnes Thomassen Grønli 1989 Daglig leder, Badstuvik

15 Helge Elnar Burø 1942 Bygge- og anleggsarbeider, Kvenvær

16 Vilde Jektvik Rønning 1996 Student, Hestvika

17 Øyvind Helsø 1971 Snekker, Kvenvær

18 Ragnhild Holt 1949 Hjemmeværende, Kvenvær

19 Kenneth Nordgård 1987 Lærer, Akset

20 Tove Kvalvik Holm 1975 Pedagogisk leder, Dolmøy

21 Kolbjørn Schei 1952 Fisker, Kvenvær

22 Oda Isaksen 1987 Pedagogisk leder, Hestvika

23 Hege Liland 1985 Spesialpedagog, Fillan

24 Anne Merete Tellebon Ulvær 1967 Adjunkt, Ulvær

25 Morten Holm 1972 Prosjektleder, Dolmøy

26 Anne Vollan 1953 Barnehageassistent, Snekkvika

27 Edvard Ulvan 1953 Daglig leder, Knarrlagsund

Sosialistisk Venstreparti

1 HILDE JØRGENSEN 12.09.1964

2 SNORRE ATHAMMER SANDVIK 08.10.1984

3 Maja Karina Mosand Ulvær 03.05.1996

4 Bjørg Brasøy 28.02.1947

5 Svein Jarle Slenes 01.06.1959

6 Kjartan Hjelset Eide 03.11.1993

7 Gøril Båtvik 13.02.1960

8 Ingolf Jektvik 25.05.1958

9 Anna Marie Hårstad 22.10.1962

10 Heidi Hjelset Eide 24.12.1957

11 Martijn Skaget 05.01.1962

12 Kirsten Teodora Athammer 14.01.1954

13 Willy Eide 17.10.1962

14 Olav Athammer 16.08.1965

Kristelig Folkeparti

Ann-Bjørg Strøm

1940 Pensjonist 7240 HITRA

Nils Johannes Vang 1

949 Pensjonist 7241 ANSNES

Alfrida Strøm Karlsen 1955

Hjelpepleier 7246 SANDSTAD

Paul Martin Grindskar

1943 Pensjonist

7242 KNARRLAGSUND

Leif Nidar Bakeng 1944

Pensjonist KNARRLAGSUND

Svanhild Johanne Vang

1950 Pensjonist 7241 ANSNES

John Ulrich Strøm 1932

Pensjonist 7240 HITRA

Lena Johanne Winther Bagøien 1941 Pensjonist

7242 KNARRLAGSUND

Nidar Ingvald Selvåg 1931

Pensjonist KNARRLAGSUND

Perly A.Henriksø Helsø 1946 Pensjonist 7243 Kvenvær

Ingrid Pauline Hegerberg

1935 Pensjonist 7240 Hitra

Høyre

1 DAG WILLMANN 1965 HITRA

2 Tor Johan Sagøy 1971 Melandsjø

3 Aud Skjærbusdal Bye 1958 Knarrlagsund

4 Kåre Guldsten Ottesen 1973 Knarrlagsund

5 Roger Lund 1960 Sandstad

6 Marianne Østensen 1972 Kvenvær 43

7 Bjarne Johan Faxvaag 1971 Kvenvær

8 Tone Beate Meland Jensen 1970 Melandsjø

9 Iren Mellemsæther 1968 Hitra

10 Kåre Rømuld 1966 Melandsjø

11 Linn Holmen 1971 Knarrlagsund

12 Thor Østmark 1946 Dolmøy

13 Leif Otto Fordal 1948 Hitra

14 Sten Egil Røvik 1984 Knarrlagsund

15 Lillian Ulvan 1955 Knarrlagsund

16 Ingvar Aabrek Klingenberg 1959 Kvenvær

17 Johanne Ulvan Holmen 1945 Knarrlagsund

18 Nils Albert Schei 1962 Kvenvær

19 John Erling Strøm 1946 Hestvika

Pensjonistpartiet

1 PER JOHANNES ERVIK 1942 Pensjonist 38

2 Otto Jæger Lien 1944 Driftsleder 39

3 Inga Kristine Heggvik 1948

4 Jan Egil Handberg 1948

5 Otto Raum Eide 1944

6 Synnøve Aslaug Hanssen 1947

7 Gunnar Ingolf Andresen 1950

8 Inger Marie Sundgård 1943

9 Edvard Meland Hjertås 1956

10 Gerd Signe M B Larsson 1944

11 Edgar Leif Knutshaug 1957

12 Linn-Christin Gilde 1988

13 Karen Winther Westrum 1940

14 Johan Harald Lervåg 1938

15 Kolbjøm Idar Olsen 1945

16 Bergljot Stokkan 1932

17 Ivar Bjarne Kvæmø 1942

18 Henriette Fjeldvær Eriksen 1940

19 Oddvar Berge 1945

20 Torbjøm Johan Skipnes 1942

21 Birgit Nancy Lien 1940

22 Anna Mary Hestnes 1942

23 Torbjørn Glørstad 1935

Miljøpartiet De Grønne

1 KJERSTI LINDAL 1960

2 PALOMA BRENE 1976

3 MIRIAM ACLIMA BAGLUND 1989

4 DAGRUN BEATE SKARSVÅG 1966

5 ElisaTerese Monsø 1982

6 Ingfrida Næs 1962

7 Guro-Karoline Aabakken 1979

8 Roman Lund 1962

9 Sølvi Teresa Johanne Næss 1972

10 Helge Kaald 1964

11 Sølvi Elise Monsø 1958

12 KyrreSchultz 1959

13 KristineKappus 1966

14 LinnAalmo 1981

15 KjellRichardSmalsvik 1959

16 JennySchulz 1973

17 MariusNikolaiMonsø 1983

18 May Kristin Baglo 1964

19 Magnus Claes Bouvin 1971

20 Lise AndrineHauge 1959

21 Sara Renate Lund 1988

22 Ulf Robert Knutsson 1962

23 Karin Margaretha Melkvik 1966

24 Geir Åge Volden 1950

Senterpartiet

1 LARS PEDER HAMMERSTAD 1965 HAMMERSTAD

2 Johannes Ludvik Håvik

1947 Håvik

3 Randi Schei 1973 Eidsmo

4 Marte Hammerstad

1994 Hammerstad

5 Geir Roger Sæther

1968 Ingeborgsvika

6 Kirsten Kjørsvik 1963 Akset

7 Ragnar Elias Burø

1948 Barmfjord

8 Bodil Birkeland

1956 Helgebostad

9 Anton Martin Andresen

1947 Grindvika

10 Siv Mad Murvold

1979 Sør - Hitra

11 Roald Kristoffer Nordsether 1942 Gjevik

12 Trond Larsen 1965 Fjeldvær

13 Mikael Hammerstad

1991 Dolmøy

14 Inger Langdal 1947 Kvenvær

15 Ole Edvard Tidemann

Fillingsnes 1964 Småge

16 Jørgen Sørlie 1982 Ansnes

17 Paul Sverre Skaget 1965 Skaget

18 Roger Vassbotn 1963 Glørstad

19 Magne Eriksen 1966 Øya

20 Solfrid Murvold

1947 Sør - Hitra

21 Martin Kolbjørn Murvold

1947 Sør - Hitra

FRØYA

Arbeiderpartiet

1 BERIT OLGA FLÅMO

1961 STRØMØY

2 PÅL TERJE BEKKEN

1958 UTTIAN

3 KRISTIN REPPE STORØ

1962 ESPNES

4 Arne Ervik 1964 Hamarvik

5 Gunn Heidi Kristiansen Hallaren 1966 Hallaren

6 Harald Lassen 1966 Uttian

7 Heidi Synnøve Taraldsen

1955 Flatval

8 Torbjørn Måsøval 1948 Strømøy

9 Ann Kristin Antonsen

Kristoffersen 1968 Flatval

10 Roar Hammernes

1975 Hamarvik

11 Randi Rabben 1962 Sistranda

12 Gustav Magne Gjevik

1950 Mausund

13 Vida Zubaite-Bekken

1974 Sistranda

14 Geir Egil Meland

1959 Hamarvik

15 Anne Katrine Finne

1951 Dyrvik

16 Helge Arnfinn Borgen

1946 Flatval

17 Sveinung Gundersen

1953 Haugen

18 Eli Ann Karlsen 1957 Nesset

19 Oddvar Ingar Espnes

1951 Espnes

20 Sigrun Sumstad Sørdal

1990 Dyrøya

Fremskrittspartiet

1 ALEKSANDER SØRENG

1975 SANDVIKA

2 BJØRNAR GISLE GRYTVIK

1954 FILLINGSNES

3 HANS KRISTIAN WERKLAND 1997 BONENGET

4 TERJE GRYTVIK

1957 FILLINGSNES

5 Bjørgvin Einar Ervik 1945 Dyrvik

6 Mona Elisabeth Olsen Skarsvåg 1974 Sandvika

7 Evaldas Mickunas 1966 Sistranda

8 Elinor Holm 1965 Dyrøya

9 Håkon Wahl 1970 Bogøya

10 Lena Reppen Søreng

1972 Sandvika

11 Jan Ivar Tanemsmo

1958 Hamarvik

12 Lisa Oddny Fillingsnes Grytvik 1958 Fillingsnes

13 Åsmund Hammervold

1925 Hamarvik

14 Lars Bremnes 1950 Klubben

15 Magne Harald Werkland

1951 Sørburøy

16 Bjørn Ole Sandvik

1964 Skjønhals

17 Odd Arne Sørdal 1957 Flatval

18 Laila May Mauseth 1945 Dyrvik

19 Harald Magne Lund

1962 Hamarvik

20 Randi Sletta 1935 Strømøy

Høyre

1 MARTIN ARNFINN NILSEN

1947 TITRAN

2 LILLY JOSEFINE GÅRDEN

1945 SØRBURØY

3 Remy Andre Strømskag

1975 Kverva

4 Tim Roger Jarwson Wærø

1989 Hamarvik

5 Eskil Bekken 1968 Dyrvik

6 Espen Henry Wahl Nilsen

1983 Uttian

7 Tone Måsøval 1980 Kverva

8 Anders Gåsø 1986 Hamarvik

9 Kristin Furunes Strømskag

1978 Kverva

10 Eskil Gøran Wahl

1973 Hamarvik

11 Kjartan Ervik 1978 Dyrvik

12 Kurt Johan Patric Lundevall 1969 Dyrøy

13 Tore Dreiås 1969 Hamarvik

14 Geir Karsten Furberg

1966 Uttian

15 Stig Tore Sørli 1975 Hamarvik

16 Eirik Johansen Bjørgan

1991 Sistranda

17 Espen Håvard Hauan

1980 Hamarvik

18 Geir Roger Vestvik Wærø

1968 Sistranda

19 Lars Østen Nordgård

1972 Sistranda

Kristelig Folkeparti

1 ARENT VÆRNES FISKE 1994 SISTRANDA

2 Ingjerd Thorsen 1978 Svellingen

3 Andreas Trøen 1987 Sistranda

4 Jorun Børset Foss

1950 Svellingen

5 Manish Kumar 1969 Sistranda

6 Ingunn Helene Holmen

1946 Sula

7 Anna Bårdseng 1955 Auka

8 Arne Martin Hammervold

1946 Hamarvik

9 Elizabeth Kumar 1978 Sistranda

10 Vidar Nævdal 1955 Sistranda

11 Solfrid Irene Arntzen Thorsø 1945 Bua

12 Sissel Johansen 1944 Sistranda

13 Frits Håkon Johansen

1939 Mausund

14 Gunveig Kvervavik 1945 Kverva

15 Wenche Elin Foss Hammervold 1956 Sistranda

16 Lolly Hakkebo 1935 Titran

17 Arnfinn Jan Thomsen 1938 Sula

18 Lena Hammervold

1956 Hamarvik

19 Mary Elisabeth Johansen

1942 Bekken

Miljøpartiet De Grønne

1 GRETHE CASSANDRA NORDHEIM 1968 RISØY

2 Tove Iren Berge Knutsen 1962 Mausund

3 Edith Tanke Hallaren 1959 Nesset

4 Bente Evasdatter Lillevold 1960 Kverva

5 Kristin Torgersen1958 Sistranda

6 Gry Lisbeth Everine Johansen 1974 Bekken

7 Ellen Sandbugt 1966 Dragsnes

8 Svanhild Stub 1957 Nesset

9 Henrik Sofus Hallaren 1958 Nesset

10 Bjørn Mathisen 1951 Risøy

11 Rune Håvard Ytterland 1983 Hamarvik

12 Gerard Rooker 1966 Nordskaget

13 Steinar Sivertsen 1958 Sistranda

Senterpartiet

1 KNUT ARNE STRØMØY 1957 STRØMØY

2 Stian Pachov 1973 Titran

3 Lene Dahlø Skarsvåg 1972 Sandvika

4 Johan Eldar Wingan 1953 Titran

5 Bente Synnøve Stordahl1958 Sula

6 Vegar Skarsvåg 1993 Sandvika

7 Janne Synnøve Espnes 1970 Dyrvik

8 Sten Erik Strømskag Arntzen 1953 Kverva

9 Jorunn Randi Skarsvåg 1942 Sandvika

10 Bjørnar Inge Espnes 1949 Dyrvik

11 Alf Magne Skarsvåg 1961 Tungvågen

12 Jan Arild Skarsvåg 1962 Dyrvik

Sosialistisk Venstreparti

1 OLA VIE 1962 KLUBBEN

2 Anne Marit Grønvik Schüpbach 1948 Svellingen

3 Eskil Sandvik 1977 Flatval

4 Brit Ingeborg Hestnes Vie 1966 Klubben

5 Torbjørn Reppe 1960 Sistranda

6 Ann Karin Ellevseth 1960 Mausund

7 Jan Arve Gaustad 1953 Sistranda

8 Randi Foss Fjærli 1957 Skjønhalsen

9 Bjørn Reppe 1949 Rottingen

10 Oddveig Johanne Fossmo Gaustad 1959 Hamarvik

11 Grete Rosenkrands Erlandsen 1948 Sula

12 Gudrun Kristiansen 1966 Sistranda

Venstre

1 ARVID AGNAR HAMMERNES 1955 SISTRANDA

2 Ingrid Skjærstein Johansen 1960 Mausund

3 Ola Agnar Grønskag 1947 Sistranda

4 Edvin August Paulsen 1949 Sula

5 Halgeir Arild Hammer 1955 Hamarvik

6 Trond Harald Iversen 1983 Klubben

7 Ole Thorleif Sandvik 1962 Sandvika

8 Nina Beate Sørgård 1970 Mausund

9 Per Johan Johansen 1962 Flatval

10 Hege Stordahl-Bekken 1975 Sula

11 Robert Kløven 1966 Nesset

12 Susan Sæther 1963 Dyrøya

13 Arne Olav Bjørnnes 1967 Dyrvik

14 Elisabeth Hammerstad Jensen 1964 Sistranda

15 Fritz Magne Rudolfsen 1965 Hamarvik

16 Bente Flaahammer 1958 Titran

17 Svein Erlandsen 1948 Sula

18 Laila Oddrun Wedø 1947 Hamarvik

19 Gunn-Beate Hansen 1993 Nesset

20 Tron Krutvik 1976 Krutvika

21 Harald Ole Aursøy 1947 Mausund

22 Ellen Marie Hansen 1961 Sistranda

23 Jørund Olav Børset Foss 1992 Svellingen

24 Christine Vatn 1984 Sistranda

25 Tore Gåsø 1952 Sistranda

26 Eva Foss 1963 Nordskaget

27 Magne Johansen 1962 Mausund