- Det er første gangen jeg går Nissemarsjen, også fikk jeg lov å gå fremst og bære banneret