- Vi har inngått kontrakt om å kjøpe MS Vetlefjord, forteller administrerende direktør Grete Fuglem Tennås, til hitra-froya.no.

MS Vetlefjord har gått på ruten til MS Frovær i Øyrekka, etter at Frovær ble tatt ut av drift i fjor høst på grunn av to alvorlige nesten–havarier i motoren.

- Vi ønsker ikke å sette Frovær i drift i Øyrekka, før vi har funnet løsning på de feil og mangler som er utpekt. Vi har sagt hele tiden at utbedring av motorene ikke er tilstrekkelig, men bare et midlertidig tiltak. Det er flere tiltak som må gjøres, forteller Fuglem Tennås.

- Hvilke andre tiltak må gjøres?

- Marintek har vært ombord de siste ukene for å gjøre analyser. De har målt effektbehovet for å forklare hvorfor Frovær ikke har klart å overholde farten. Og de har målt hvordan båten ligger i sjøen, og gjort analyser av hvordan det påvirker båten under fart. Men vi må avvente til Marintek har gjort analysene ferdig i en rapport, som vi forventer å få om et par uker. Da kan vi bruke det konkret for å kunne diskutere med verftet og underleverandører hva som må gjøres av tiltak, sier Fuglem Tennås.

Fosennamsos kjøper MS Vetlefjord, som har erstattet Frovær siden i fjor høst.

Fosennamsos har sendt ut en pressemelding i forbindelse med kjøpet av Vetlefjord:

- FosenNamsos tar grep: Kjøper Vetlefjord

FosenNamsos Sjø har inngått kontrakt om å kjøpe kombikatamaranen MS Vetlefjord fra Fjord1.

– Dette gjør vi for å sikre det rutetilbudet befolkningen på Øyrekken er avhengig av, sier adm. dir. i FosenNamsos Sjø, Grete Fuglem Tennås. Mannskap og rederi er samstemt om at de ikke vil sette «Frovær» i drift, før påpekte feil og mangler er utbedret.

Disse manglene er knyttet til området fartøyet skal operere i, understreker direktøren.

FNS har påpekt avvik og mangler ved Frovær siden overtakelsen i 2014. Det er først og fremst avvik i forhold til fart/motorisering og problematikk knyttet til hvordan båten ligger i sjøen (forlig trim). Før flere utbedringer kan utføres, må feil ved trim dokumenteres og anerkjennes av verftet.

Til testing: MS Frovær har ligget på Dyrøya de siste ukene, der Marintek har gjort analyser av motorer og sjøegenskaper.

Rederiet har derfor stått på for å få fortgang i utbedringene av Frovær.

– Vi har ukentlig og til tider daglig kontakt gjennom fysiske møter, brev, telefon- og videomøter og utstrakt mailkorrespondanse for å få ordnet opp i dette, sier Fuglem Tennås. FosenNamsos har også sett seg nødt til å hyre inn en nøytral tredjepart, Marintek, for å få en uhildet analyse med målinger og vurderinger av fartøyet. Marintek har bl.a. målt motorkraft og energibehov for å oppnå kravet til fart. Marintek har også målt hvordan båten ligger i sjøen og hvordan dette påvirker båten under fart. Undersøkelsene er gjennomført, og resultatene er ventet om et par uker.

Det er verftet Båtservice Mandal som har bygget Frovær. Fra første stund har rederiet påpekt mangler ved båten.

–Mannskapet tar jobben sin på alvor, og sier ifra hvis de mener det er nødvendig, noe som er svært viktig, sier Fuglem Tennås:

- Vi har et velfungerende internt rapporteringssystem med lav terskel for å melde fra, og rederiet tar disse rapportene på største alvor.

-Jeg er glad for at vi nå har fått til en god og mer forutsigbar løsning både for passasjerer og mannskap, noe vi i FosenNamsos Sjø har fokus på hele tida, sier Grete Fuglem Tennås.