Etter kommunestyrevalget har to personer ansatt i Hitra kommune kommet inn på fast plass og varaplass i Frøya kommunestyre. Dette gjelder Hitra kommunes personalsjef Heidi Taraldsen, som er valgt inn som fast representant i Frøya kommunestyre og ansatt ved personalenheten Randi Rabben, som er vararepresentant til Frøya kommunestyre.

- Hvilke konsekvenser har dette for Hitra kommune, har Per J. Ervik i Hitra pensjonistparti skrevet i en epost til rådmannen i Hitra.

- Når det gjelder Heidi Taraldsen så er det tatt tak i utfordringen og rådmannen er i dialog med henne. Når det gjelder Randi Rabben anses ikke dette som noe problem, står det i referatet fra siste formannskapsmøte i Hitra.