I Hemne i Sør-Trøndelag er det et klart flertall for sammenslåing med nabokommunen Aure, men naboene over fylkesgrensen i Møre og Romsdal svarer tvert nei.

På kommunesammenslåingens supermandag møtte bare 29,1 prosent opp for å avgi stemme i Hemne kommune, skriver Adresseavisen. Her hadde man to valg – for eller mot en sammenslåing med Snillfjord, Aure og Halsa. Resultatet var er klart flertall for sammenslåing.

Selv om opptellingen i Aure ennå ikke var ferdig i 21-tiden, kunne ordfører Ingunn Oldervik Golmen meddele at valgdeltakelsen hadde vært høy og at innbyggerne her er uinteressert i Hemne. Flertallet ønsker isteden at kommunen skal bestå som egen kommune.

I Aure hadde man også muligheten til å stemme på en sammenslåing med Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Halsa.

Halsa hadde på sin side enda et alternativ – en sammenslåing med Surnadal og Rindal. Snillfjord som spør om innbyggernes mening i en innbyggerundersøkelse, har gitt innbyggerne alternativene sammenslåing med Orkdalsregionen, Hemne eller Hitra.

På landsbasis:

Utfallet ble nei i tolv kommuner og ja i elleve i folkeavstemningene om sammenslåing mandag. Lysten på storkommuner ser ut til å være laber.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) er ikke overrasket over resultatet.

– Avstemningene spriker. I litt over halvparten av kommunene er det blitt nei, og i litt under halvparten er det blitt ja. Det er lav valgoppslutning, og dette resultatet krever at lokalpolitikerne viser lederskap og finner de gode, framtidsrettede løsningene, sier han.

Folkeavstemningene viser også at der hvor innbyggerne i én kommune sier ja til sammenslåing, sier innbyggerne hos motparten ofte nei.

Vil ikke ha storkommuner

Mange av småkommunene er lite lystne på å gå sammen med større naboer, og i Møre og Romsdal står byer som Molde og Kristiansund nå alene igjen i sitt ønske om å danne storkommuner med naboene.

Sanner ser likevel et lys i mørket.

– Det er kjent at mange av de mindre kommunene er skeptiske til å gå sammen med byene. Samtidig sier mange av de mindre kommunene også ja til å gå sammen med andre nabokommuner. Det viser at lokalpolitikerne ser behovet for større kommuner, sier han til NTB.

Han kommer med en sterk oppfordring til lokalpolitikerne om å ta grep og finne naboer å slå seg sammen med.

– Alternativet til kommunesammenslåinger er ikke at alt blir som det var. Alternativet kan raskt bli ytterligere sentralisering, advarer Sanner.

Supermandag

I Møre og Romsdal var det «supermandag» med folkeavstemning i hele 14 kommuner. Flertallet i sju sa nei, mens flertallet i de sju øvrige sa ja. I Molde ble det dessuten gjennomført en innbyggerundersøkelse som viste et klart flertall for en storkommune med naboene.

Naboene sier derimot nei til dette, og flertallet av velgerne i for eksempel Fræna vil heller slå seg sammen med Eide i øst.

I flere andre tilfeller ble det ja hos én, men nei hos den andre.

– Dette er litt som å fri, og få nei, sier ordfører i Midsund Odd Helge Gangstad (Sp) til NRK.

Innbyggerne i kommunen ville slå seg sammen med Aukra. Men der sa flertallet nei.

Lav valgdeltakelse

Ifølge Sanner var resultatene fra folkeavstemningene som ventet.

Deltakelsen i folkeavstemningene var svært varierende. I Stord kommune i Hordaland deltok bare 18,7 prosent.

Sanner tror dette kan ha flere grunner.

– Det kan tenkes at mange mener lokalpolitikerne må ta ansvaret for den framtidige strukturen. Det er lokalpolitikerne som er valgt av innbyggerne, som skal ta beslutningen. Så har det vært veldig mange ulike alternativer i mange kommuner, sier han.

Kommunene har fått frist på seg fram til 1. juli med å foreslå sammenslåinger med naboer.