- Det er vanskelig for nordmenn, men ekstra vanskelig for tilflyttere