Statens vegvesen har tredoblet kontrollen av tunge kjøretøy og hittil i vinter har Statens vegvesen kontrollert 37 000 tunge kjøretøy. Dette er en tredobling av antallet i forhold til hele forrige vintersesong, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.

Statens vegvesens kontrollvirksomhet har som mål å få ned tallet på drepte og hardt skadde i trafikken ved å luke ut farlige kjøretøy og trafikanter fra vegene. Kjøretøy som ikke er skodd for vinteren skaper også store utfordringer for framkommeligheten.

– Vi har en viktig jobb å gjøre for å sikre framkommelighet og trafikksikkerheten, og jeg er fornøyd med den økte innsatsen vår denne vinteren, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

– I tillegg ser vi at kontroller nytter. Antall kjøretøy som mangler kjettinger har for eksempel gått ned de siste årene.

Store mangler

Denne vinteren har Vegvesenet kontrollert dekk og kjettinger på 21.000 motorvogner og 16.000 tilhengere. Det har blitt delt ut nærmere 2.000 gebyrer og 1.400 kjøreforbud. 24 grove tilfeller er også blitt politianmeldt.

– Dessverre ser vi en del kjøretøy som ikke har utstyret i orden, de har slitte dekk og mangler kjettinger, sier vegdirektøren. – Resultatene av kontrollene viser tydelig at vi hele tiden må finne flere tiltak for å sikre at de farlige kjøretøyene blir fjernet fra vegene våre, sier vegdirektøren.

Nye regler og tiltak

Denne sesongen er det nye krav om vinterdekk på motorvogner over 3 500 kg. Kravet om mønsterdybde er også økt fra tre til fem mm i vintersesongen.

Både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet ser behov for å styrke innsatsen mot tunge kjøretøy ytterligere, og mandag møttes vegdirektør og politisk ledelse i Samferdselsdepartementet på Taraldrud kontrollstasjon. Blant tiltakene som kan være aktuelle er påbud om vinterdekk også for tilhenger og bruk av hjullås for å hindre at dårlig skodde kjøretøy kjører videre etter at de har blitt stoppet.