Nutrimar AS har søkt om tillatelse til uttlegging av en lekter for oppbevaring av fiskeolje og proteinkonsentrat på Kverva.

Bakgrunnen for søknaden er at Nutrimars samarbeidspartner Scanbioa AS i Lysøysund har besluttet å avbryte dette samarbeidet, skriver Nutrimar i søknaden. Nutrimar har siden 2006/2007 hatt et lagersamarbeid med Scanbio, der Scanbio har hentet olje på ukesbasis fra Nutrimar sine lager for fiskeolje. Nutrimar må på kort varsel finne alternativ lager for oljen, for å unngå stans i produksjonen.

- Mellomløsningen Nutrimar har funnet er å legge ut en lagrings-lekter utenfor kaia til Nutrimar for å benytte denne som midlertidig lagring inntil ny fabrikk/lagring er på plass, heter det i søknaden. Fylkesmannen avgjør om tillatelsen blir gitt.