Torsdag kveld hadde politiet laserkontroll i Innerdalen på fv 714 mellom Sandstad og Fillan. I løpet av en og en halv time ble tre bilister målt med så høy fart at de ble stoppet. To fikk forenklet forelegg etter at de begge hadde kjørt i 104 km/t. En siste bilist ble målt i 116 km/t som er akkurat over grensa til førerkortbeslag.