Anleggsarbeidet pågår for fullt i den lengste av de nye tunnelene på Lakseveien. Om lag 60 personer er nå engasjert på anlegget Valslagstunnelen (2585 meter), forteller Statens vegvesen.

– Vi har lagt det første laget med asfalt i 2/3 av tunnelen. Resten av det første laget legges i uke 35. Veistrekningen på østsiden av tunnelen er snart klar for asfaltering, mens arbeider på vestsiden vil starte opp i løpet av to-tre uker, forteller byggeleder Jostein Karlsen i Statens vegvesen.

Det er ennå ikke helt klart når trafikken kan settes på og trafikantene unngår de rasfarlige fjellpartiene i Bustlisundet. Men byggelederen håper å kunne være i mål til jul.

– Vi er ennå ikke helt sikre på når tunnelen er ferdig, men vi håper å kunne åpne tunnelen for trafikk til jul i år, sier Karlsen.

Vann- og frostsikring av tunnelen pågår nå og elektroentreprenøren starter denne uka med å montere kabelbru og lysarmaturer fra østsiden.