Gruppelederen  i Sør-Trøndelag Høyre og nestleder i Samferdselskomiteen er utrolig glad for at vi får mer penger til å både å vedlikeholde fylkesveiene og muligheter til å bygge nye veier her i fylket.

- Over 150 millioner ekstra til Sør-Trøndelag hjelper virkelig på et ellers svært stramt veibudsjett. Bedre veier er det viktigste tiltaket for at både folk og næringsliv både etablerer seg og blir værende her i fylket. Det er gledelig å se at en har fått gjennomslag for en av de viktigste saker for Høyre i Sør-Trøndelag, sier Torhild Aarbergsbotten

I tillegg har det blitt bevilget mer penger til tunnelsikkerhet.

- Jeg har ikke fått klarhet i hvor mye som eventuelt kan komme tunnelene til Hitra og Frøya til gode, men det er et svært viktig signal om at utbedring og oppgradering av tunneler må gjøres raskere enn hva som tidligere var tenkt, mener Torhild Aarbergsbotten.