Enige på fylket om å vurdere kapasitetsforbedringer og båttype i Øyrekka

foto