Frøyafestivalen hadde flere besøkende på lørdag kveld enn kvelden i forveien og politiet melder om at det var en del fyll inne på festivalområdet i går.

- Men gjennom forebyggende så var det ingen betydelige hendelser. Det ble også meldt om noen få bortvisninger fra stedet i 00:30-tida, forteller politiets operasjonsleder til Hitra-Frøya.