Lørdag 15.04

65 år

Skarpnes, Ingfrid

Nordvik

7247 Hestvika

Skaalvik, Otto

Grønnbakken

Nedre 7246 Sandstad

20 år

Ottesen, Marte

Sæther

7242 Knarrlagsund