I hele den siste uken har det vært hovedforhandling i en rettsak mellom Hallgeir Bremnes og Biotrål AS. Bremnes har saksøkt sitt tidligere selskap Biotrål for usaklig oppsigelse.

- Bremnes har ingen kommentar til denne saken eller sakskomplekset ennå, svarer Bremnes sin advokat, Camilla Varhaug Søberg, fra Fosen tingrett.

Vi har ikke fått svar fra Biotrål AS sin advokat.

I følge Brønnøysundregistrene var Hallgeir Bremnes daglig leder i Biotrål AS fra han startet firmaet i 2004, frem til januar 2016. Da står det at daglig leder utgår. I 2013 ble Biotrål AS kjøpt opp av Pål Andreas Bakkens Seaweed Energy Solutions(SES), men Bremnes fortsatte som daglig leder. I 2014 kjøpte Kverva AS seg inn på eiersiden i både SES  og Biotrål og ble hovedaksjonær i begge selskapene. I dag er det Biotrål Holding AS som eier Biotrål AS. Der er Kverva AS, som er eid av Gustav Magnar Witzøe, hovedaksjonær. Pål Andreas Bakken er andre største aksjonær.

Ny rettsak i juni

Denne saken henger sammen med to andre saker som kommer opp i Fosen tingrett i juni, angående pengekrav. I følge Fosen tingrett er de to sakene forent til felles behandling i samme rettsmøte.

Da er det Dolmøy Seafood, som er eid av Hallgeir Bremnes og hans tre døtre, som saksøker Biotrål AS.

I tillegg har Biotrål AS saksøkt Hallgeir Bremnes med et pengekrav.

Tingretten har satt av fire dager til hovedforhandlingen.