Allianse av 13 organisasjoner krever stans i vindkraft-utbygginga