I en orientering for kommunestyret torsdag, mente senterutvikleren at målet må være å få driften av innovasjonsenteret inn på  statsbudsjettet.

- Vi er i kontakt med stortingspolitikere som jobber for å få senteret inn på statsbudsjettet. Og det er stor støtte for det både på regionalt og nasjonalt politisk nivå, sier senterutvikler Svein Jarle Midtøy.

Og blir det et nasjonalt kultur og kompetansesenter, så mener Midtøy at kongen vil ta turen ut til Frøya når senteret står ferdig 17.mai 2014.

- Kongen skal til Trondheim den 17.mai. Og da er det et godt potensiale for at kongen kommer hit dagen før, eller dagen etter 17.mai. Det er fordi vi skal ta en nasjonal rolle og bidra til å løse nasjonale utfordringer og ambisjoner innen havbruksnæringen, mener Midtøy.

Å få kompetansesenteret inn på statsbudsjettet er viktig for å kunne utvikle det øvrige innholdet.

- Alle skjønner at et bygg til 150 millioner kroner ikke kan drives med kioskinntekter. Vi må ha finansieringen i bunn. Og det er der statsbudsjettet kommer inn. Får vi statlige midler i bunnen kan vi utfolde oss med det øvrige innholdet etter hvert, sa Midtøy.

På spørsmål fra Frode Reppe om hvor stor sjanse Midtøy mener det er for at kompetansesenteret blir nasjonalt, på en skal fra 1-10, så svarte Midtøy;

- Jeg mener oddsen er gode. Nå skal vi bearbeide trøndelagsbenken på Stortinget, jobbe tverrpolitisk og være aktive fremover. Jeg  vil si at sjansen ligger på  seks på skalaen, mente Midtøy.

Slik er visjonen

Slik beskriver Midtøy visjonen for Frøya kultur og kompetansesenter på Facebook:

Det nye senteret skal bli et naturlig samlingssted for innbyggerne i kommunen, hvor man samler kultur, opplevelser, kunnskap og innovasjon. Se for deg følgende tenkte visualiserte opplevelsesrunde i senteret:

Utvendig møter du et bygg som gjør deg følelsesmessig engasjert og inspirert, du går inn inngangen og kommer inn i en stor åpen og lys foaje som åpner for de store tanker, du blir kreativ og glad.

På den ene siden har en et myldrende elevmiljø med fremtidsorientert flott ungdom i den videregående skole, rett fram ser enn en barnehage på besøk i opplevelsessenteret sammen med en turistgruppe i fra Japan. De ser på livesending av stormvær i Froan og manøvrerer selv kamera under havoverflaten. Fra konferansesalen er en gruppe pensjonister på vei ut i fra salen etter dagens foredragstema om folkehelse, laks og sunn mat, et foredrag som ble direkteoverført til Folkeuniversitetet i Trondheim. Forskerne som holdt foredraget er stasjonert på Frøya i innovasjonssenteret og er nå på vei til næringsliv i regionen i forbindelse med nasjonalt pilotprosjekt innen fiskehelse.

På vegger ser vi interaktive skjermer som forteller om hvilke filmer som vises på kino i kveld, aktiviteter i kulturskolen og hvilke scenearrangement som holdes i helgen. På en skjerm kan en lese at fiskeriministeren kommer i overmorgen og at hun skal dele ut prisen til årets nasjonale innovatør innen havbruk. På kjøkkenet forbereder en gruppe studenter lunsj til pensjonistgruppen, elever, barnehagebarna, forskerne og turistene. Turistene ble så fasinert av smakebiten av Froan at de skal ut i øyrekken etter lunsj med charterbåt. Menneskene vi treffer i og utenfor senteret er stolte av å være del av senteret og man opplever å være del av en positiv samfunnsutvikling i øyregionen.

Dette skal bli et bygg for de små og store tanker. Et kultur og opplevelsessenter for hele regionen, og en teknologisk avansert videregående skole med landslinje for havbruk. Her kan vi også koble oss opp mot både ungdomsskoler og høyskoler/universitet. Vi ser for oss et nasjonalt innovasjonssenter for havbruk hvor både nasjonale og internasjonale FoU-miljøer har base på Frøya. Da kan et sterkt kluster bidra med forskning som bidrar til å styrke havbruksnæringa i hele Norge.