Hitra kommune ønsker å bygge ny ambulansestasjon i tilknytning til legekontoret i Fillan. Det er Helse Midt – som tar over all ambulansedrift fra nyttår - som skal leie lokalene. Etter anbudsrunder er det klart at kostnadsrammene kommunestyret har vedtatt, ikke vil holde. Laveste anbud er på 4,8 millioner eksklusiv moms. Med tilleggsutgifter betyr det en totalpris på 6,855.000 kroner. Dette er over 1,6 millioner mer enn kommunen har budsjettert med.

Kommunetyret skal torsdag ta stilling til tilleggsbevilgning.