Aksjonskomiteen i Nei til vindkraft på Frøya harlevert 964 underskrifter til formannskapet.

Rådmannen bekrefter at over 300 avunderskriftene er fra personer som er stemmeberettiget i kommunen. I følgekommuneloven er kommunestyret da pliktig til å vurdere om det skal bli nyfolkeavstemming om det skal bygges ut vindkraft på Frøya.

Saken skal opp i formannskapet i dag, som skallevere innstilling til kommunestyret den 24.januar.