Trønderenergi, som eies av trønderske kommuner, er i ferdmed å omstrukturere selskapet. Dette gjøres blant annet for å bli i stand til åta større investeringer i vindkraft. Ett av grepene som gjøres, er at deler avkommunens aksjer i selskapet gjøres om til ansvarlige lån. Både Hitra og Frøya kommunerhar gjort vedtak om at de aksepterer dette, og kommunenes representanter vil idag stemme for dette på Trønderenergis generalforsamling.

En million mindre i året

Begge kommunene har tidligere solgt ut sine b-aksjer i selskapet,men er likevel vante til å motta årlig utbytte fra a-aksjene. Hitra, med 2,54prosent av aksjene i selskapet, fikk i fjor cirka 4,3 millioner kroner.

Frøya,med 2,75 prosent av aksjene, fikk ca 4,7 millioner kroner.

Anslagene går på at utbytte fra resterende aksjer, og renter pådet ansvarlige lånet, vil gi cirka en million kroner mindre tilbake tilkommunene.

Ingen dramatikk for årets budsjetter

Økonomisjef i Hitra kommune, Edel Myhren, forteller at kommunentok høyde for en slik nedgang da de vedtok kommunebudsjettet sist høst, og harlagt inn bare tre millioner for inneværende år.

Frøya valgte å budsjettere med utbytte som før (4,7 millioner).Rådmann Per Gundersen sier det ikke betyr at man må foreta innstramminger nå.

- For årets budsjett er det ikke nødvendig. Denne typenbudsjetteringer blir jo aldri nøyaktig. Jeg mener vi har kontroll oversituasjonen, sier Per Gundersen.

- Kan bety nye inntekter

- Når vi vet at vi vil få en million mindre de kommende årene,må vi selvsagt justere økonomiplanen for de kommende årene. Samtidig betyr detat hvis dette fører til at vindkraftverket på Frøya blir bygget ut, så vil vijo få nye inntekter i form av eiendomskatt, legger frøyarådmann Per Gundersen til.