Frøya formannskap godkjente tirsdag årsrapporten for Frøyakommunale næringsfond. Som lokalavisa tidligere har skrevet står det 2.700.000kroner til disposisjon på næringsfondet, etter at tidligere års budsjetter ikkeer brukt opp på grunn av få søknader.

- Hva er det som gjør at det er så få søknader.Er næringsfondet lite kjent, eller bør vi kunngjøre at det finnes. Det er bedreat pengene er i omløp enn at de ikke brukes, mente Kristin Reppe Storø(Ap).

I følge rådmann Per Gundersen kunne gode tider værenoe av forklaringen.

- Jeg vet ikke. Men det er gode tider inæringslivet og det er høye priser. Det er kanskje ikke tid for å etablere nyevirksomheter. Men vi får tro at det tar seg opp igjen, mente Gundersen.

- Det kan være greit å ha en del penger til dendagen det kommer noen spenstige prosjekter, mente Halgeir Bremnes(Frp).

- Jeg tror kanskjenæringslivet bør bli mer informert om det tilbudet som finnes, etter som det erså få søknader, sa ordfører Berit Flåmo.

Vil hjelpe flere med egen bedrift

I samme møte godkjente formannskapet en søknadfra Trøndersk Kystkompetanse om 100.000 kroner i tilskudd fra næringsfondet,til Etablererprogrammet for Hitra og Frøya. Programmet har et budsjet på 1,3millioner kroner og skal årlig hjelpe minimum 10 personer  fra øyregionen med å etablere enlønnsom bedrift.

- Dette er en gladsak som jeg mener vi børstøtte, mente ordfører Berit Flåmo.

Om det lykkes å skape flere bedrifter kan det bliomløp på pengene i næringsfondet.

- Da får vi håpe at det er bra at det er myepenger som står på næringsfondet. Jeg håper inderlig at de får de deltagerne detrenger, sa Reppe Storø.