Tallene for lakseeksporten iapril 2013 blir kun slått av eksportverdien i november og desember 2010.

– Svak vekst i global tilførselav laks kombinert med fortsatt vekst i etterspørselen driver prisen oppover.Dette gjør at det kommer stadig nye eksportrekorder for laks, sier Paul Aandahli en pressemelding fra Norges sjømatråd.

Hittil i år er det eksportertlaks for 11,1 milliarder kroner. Dette er 25 prosent mer enn på samme tid ifjor. Eksportvolumet i april var det samme som i fjor. Så langt i år er volumetredusert med 3,5 prosent til 286 tusen tonn.

Sterk prisvekst

Gjennomsnittlig eksportpris forfersk hel laks i april var på 42,01. Dette er 4,39 kroner høyere enn månedenfør og 12,86 kroner, eller 44 prosent høyere enn i april i fjor.

EU øker

Mens totalvolumet ut av Norge harvært stabilt, har det vært en volumvekst til EU på til sammen 7 prosent iapril. Polen er markedet som har økt mest med 47 prosent. Andre vekstmarked iEU er Tyskland, Nederland og Italia, mens eksporten til land som Frankrike ogDanmark går tilbake.

Eksporten tilØst-Europa går tilbake

Etter en sterk volumframgang ieksporten de siste årene til Øst-Europa, ser vi nå at trenden har snudd.Årsaken til nedgangen i april er først og fremst reduksjon på 20 prosent ieksporten til Russland.

Eksporten til andre land iregionen viser imidlertid en vekst. Eksporten til Ukraina økte med 20 prosent,mens eksporten til Hviterussland økte med 42 prosent.

Redusert volumtil Asia

Totalt ble det eksportert knappe10 000 tonn laks til Asia i april. Dette utgjør 14 prosent avtotalvolumet. Sammenlignet med april i fjor ble volumet redusert med 12prosent. Størst reduksjon var det til Taiwan, Japan og Kina.

Økt fileteksport

Eksporten av fersk filet var iapril på til sammen 5597 tonn. Dette var 7 prosent høyere enn i samme måned ifjor. Eksporten av fryst filet økte med 26 prosent i april til 3105 tonn. Polenog Japan stod for den sterkeste veksten for både fersk og fryst filet.