Hitra og Frøya fortsetter den positive utviklingen i folketall, mens det går nedover for Snillfjord i første kvartal av året.

Fødselsoverskuddet gikk i minus med tre personer for Hitra, og null for Frøya og Snillfjord. Dermed er det tilflytterne som har sørget for veksten. Ved utgangen av april hadde det flyttet 1,4 personer hver dag til øyregionen siden nyttår. Når man trekker fra de som har flyttet ut av kommunene, har folketallet økt med 22 personer på Hitra, fem personer på Frøya, og minus fire i Snillfjord.

Tabellen for kvartalsvis folkevekst de tre siste årene viser at folketallet har økt med 243 personer på Hitra siden 2010. På Frøya har folketallet økt med 197 personer siden 2010. Men Frøya "leder" fremdeles, og har 12 innbyggere mer enn Hitra per første kvartal i år.