Kommunestyret har enstemmig gått inn for at Hitra kommune forskutterer 388.000 kroner til realisering av «Aktivitetshus» og «Naust» i Eaholmen nærmiljøanlegg i Fillan (Aurn).

Det forutsettes at Hitra IL følger opp og fornyer spillemiddelsøknadene årlig inntil utbetaling til Hitra kommune er foretatt. Det forutsettes videre at Hitra IL søker momskompensasjon, og at en slik evt. kompensasjon deles likt mellom Hitra IL og Hitra kommune.