Da ingen kvalifiserte personer søkte seg til lensmannsstillingen på Frøya i forrige runde, ble lensmannstillingen lyst ut på nytt, med søknadsfrist 10.desember.

Den offentlige søkerlisten er nå klar, og viser at én person har søkt stillingen. Søkeren er John Asbjørn Jegtvik(44), tidligere lensmann og politiførstebetjent ved Frøya lensmannskontor.

Jegtvik har ett års permisjon fra stillingen som politiførstebetjent, og jobber nå i vekterfirmaet Secvakt på Sistranda.