I midten av juni kunne anleggsarbeiderne feire gjennomslag av den første av tre nye tunneler på Fv. 714 gjennom Snillfjord.

Vil minske vinterproblemene

Fenestunnelen skal erstatte den bratte og svingete bakken med smal kjørebane, som så ofte skaper trøbbel for store kjøretøyer, spesielt på vinteren.

Etter kontrakten skal Fenestunnelen åpnes for trafikk i desember 2013. Og så langt har planen vært å åpne alle de tre nye tunnelene samtidig. Men byggeleder Jostein Karlsen i Statens Vegvesen holder nå muligheten åpen for at Fenestunnelen kan bli åpnet allerede kommende vinter, nettopp for å minske problemene trafikantene møter vinterstid.

– Vi ser på muligheten for å få åpnet tunnelen midlertidig i begynnelsen av 2013 slik at trafikken kan gå gjennom i vintermånedene. Men det er noen spørsmål om kostnader og framdrift vi må avklare først, og kan derfor ikke love noe, sier Karlsen til Statens vegvesens hjemmesider.

Bygger veien inne i tunnelen

Etter gjennomslaget i juni, er entreprenøren igang med å legge rørledninger, drenere, bygge vegen inne i tunnelen og etter hvert legge asfalt, før de også skal vann- og frostsikre tunnelen.

– Framdriften har vært som forventet etter at vi startet sprengningsarbeidet i desember. Fjellet har vært greit å jobbe med. Det er alltid noen soner med dårligere fjell, men det har ikke vært noe unormalt her. Vi har heller ikke hatt store vannlekkasjer, som kan forekomme i tunnelsprengninger, sier  Karlsen.

Har flyttet riggen til Brattstiåstunnelen

Etter at Fenestunnelen nå er ferdig drevet, har entreprenøren Kruse Smith flyttet tunnelriggen og begynt sprengninga av den 215 meter lange Brattstiåstunnelen. Pr. 10. juli er det drevet 89 meter av denne tunnelen.

Den tredje tunnelen - Valslagstunnelen - er det hittil drevet 1.227 av de totalt 2.585 metrene.