I løpet av mandag og tirsdag ble usikrede støtter ved de fleste kirkegårdene på Frøya lagt ned. Folk som kom til kirkegårdene etter at jobben var gjort, fikk et syn som skapte både sorg og harme. Tirsdag var det begravelse i Sletta kirka, og de som deltok i denne fikk se at på den eldste delen av kirkegården var det flere støtter som lå veltet enn dem som stod urørt. På Dyrøya lå over 100 støtter nede.

– Folk begynte å gråte Karl Olsen på Dyrøya er tidligere kirkegårdsarbeider. Han er en av dem som er i opprør over hvordan det ser ut på kirkegården. – Dette er et sørgelig syn. Jeg vet om folk som begynte å gråte da de kom hit og fikk se hvordan det så ut. Enn å gjøre noe slikt? Olsen er kjent med menighetsrådet og kirkevergens arbeid for å få pårørende til å sikre gravmonumentene. Men han mener at de nå har gått alt for langt. – Jeg mener at det ikke hadde vært nødvendig å presse pårørende på dette viset. Man kunne ha brukt av blomsterfondet til å sikre de støttene som ikke har blitt sikret fra før. Å gjøre dette er å gå alt for langt, og hvis ikke støttene blir reist opp igjen snarest, så vil jeg anmelde kirkevergen, sier Karl Olsen. Olsen viser fram støtter hvor det tydelig er bolter mellom støtta og fundamentet, men som likevel er lagt ned. Andre monumenter som er lagt ned, har en slik form at de umulig kunne ha veltet. – Dette er unødvendig ... ja, rett og slett råttent gjort, sier Olsen.

Vedtatt i menighetsrådet Kirkeverge Ronny Ramsøskar er for tiden på ferie, og ikke tilgjengelig for kommentar. Egil Hammervik er leder i menighetsrådet, og han bekrefter at nedleggingen av støtter skjer etter et vedtak i menighetsrådet. – Kirkegårdsforskriftene er klare på dette området: støttene skal sikres. Vi har prøvd å gjøre andre ting - over lengre tid - for å få pårørende til å bolte støttene. For 14 dager siden ble det bestemt at kirkevergen skulle få iverksette dette. Det ble kunngjort i avisa og satt opp plakater på kirkegårdene, sier Egil Hammervik – Men også boltede støtter er lagt ned... - Dette kan skyldes to ting: enten er boltingen ikke gjort forskriftsmessig med henhold til lengde, tykkelse og kvalitet på boltene, ellers så kan det være at fundamentet er for dårlig, svarer menighetsrådslederen.

Forstår folks reaksjoner Egil Hammervik har selv ikke fått så mange henvendelser fra opprørte folk når HF tar kontakt. Men han er orientert om at det har vært nærmest telefonstorm til kirkekontoret. – Jeg skjønner veldig godt at folk reagerer. Når det skjer noe på kirkegårdene, så vekker det følelser hos folk. Men som sagt har vi forsøkt det meste for å få folk til å sikre støttene, og det er beklagelig at vi har vært nødt til å gå til dette skrittet. Men vi hadde faktisk for ei stund siden melding om personskade etter at ei støtte veltet over en unge, sier leder i Frøya menighetsråd, Egil Hammervik.

LES MER I PAPIRUTGAVEN AV LOKALAVISA