- Det blir bortimot patetisk at Sandvik mener at et borgerlig flertall vil true utbyggingen av Lakseveien. Høyre har sammen med de andre borgerlige partiene stått samlet om at Fv 714 må bygges ut så raskt og effektivt som mulig. Høyre på Stortinget har sågar tatt Fv 714  inn på egen liste over veiprosjekt som vi finner så viktige at de må bygges ut som en del av det nasjonale stamveinettet, og som et OPS-prosjekt. Det var Høyre som fremmet forslag om at standarden for tunellene måtte heves, og som er årsaken til at tunellene blir 9,5 meter og ikke 8,5 meter brede, sier Torhild Aarbergsbotten, gruppeleder for Høyre i fylkestinget.

I dagens Hitra-Frøya (papir og eavis) sier fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) at Arbeiderpartiet er garantisten for av fv.714 blir fullført og mener et borgerlig flertall på fylkestinget lett kan forkludre den videre prosessen. - Nå har vi endelig kommet godt igang med Lakseveien og tre tunneler er ute på anbud. I fylkestinget var Frp det eneste partiet som stemte imot veiprosjektet, og om Frp får større makt kan de forkludre byggingen av ny vei, sier Sandvik.

Dette har fått Høyres Aarbergsbotten til å reagere og forsvare både Frp og borgerlig satsing på veibygging:

- Frp sitter i posisjon i flere fylker, og det finnes ikke eksempler på at veibygging stoppes av den grunn. Jeg er mer bekymret for samferdselsministeren sine uttalelser til Bergens Tidene i går, torsdag 1. september, om at ”Vegane på Vestlandet har ein så blanda kvalitet at dei etter mitt syn må opp på prioriteringslista.”. Når Vestlandet skal på nytt få førsteprioritet, må Trøndelag bli nedprioritert. Dette viser at den største trusselen for veibygging er fortsatt rødgrønt styre som ikke klarer å samle nok kraft bak kravet om mer penger til vei, sier Aarbergsbotten og mener det er Høyre som er garantisten for raskere utbygging av veinettet

- Både tidligere forslag og program for neste periode, viser at Høyre har store ambisjoner øyregionen. Vi kan garantere at både Lakseveien, vedlikehold av fylkesveiene, hurtigbåten og en ny ferjeforbindelse mellom Hitra og Nordmøre vil få fullt trykk i neste periode, sier hun.

LES OGSÅ I DAGENS AVIS:

* Hele intervjuet med Sandvik

* Kampflybase kan styrke hurtigbåten

* Frøya: Hvem vil samarbeide med hvem?

* Frp: - Vil ha vikarene tilbake

* Dette sa politikerne under paneldebatten

Sandvik svarer i dag at Aarbergsbotten har rett i at Høyre har stemt for de veiprosjektene Arbeiderpartiet har initiert, som ny Fv 714 og ny bru over Dolmsundet.

- Men partiet hun er avhengig av for å få makt. Frp har stemt imot ny vei til Hitra/Frøya. De har dessuten flere ganger i valgkampen understreket at de Høyre bare kan glemme å få støtte fra Frp til å ta posisjoner om de går inn for bompenger.  Det oppsummerer saken nokså greit; uten penger blir det ikke ny vei. Ingen entreprenører vil bygge vegen gratis. Lakseveien har ennå ikke vært i Stortinget, så det borgerlige rotet og Frps motstand mot finansiering av Lakseveien kan forkludre hele prosjektet, sier Sandvik.

HVA MENER DU? Si din mening i debattfeltet under saken