- Vi er klar til å sette ned en aksjonskomite på dette årsmøtet. Vi er nødt til å gjøre noe mer enn å vente på at politikerne skal komme og høre på oss, sa leder for Fiskarlaget Midt-Norge; Gudmund Olden da han åpnet fylkesårsmøtet for fiskerne i de to trønderfylkene i dag.

LES HELE SAKEN I FISKERIBLADET