- Dersom noen av våre innbyggere skulle trenger hjelp fordi liv og helse skulle være truet, bes berørte innbyggere om å ta kontakt med nødtelefon 113 eller legevakttelefonen på 72 48 01 00.

Det sier beredskapssjef i Hitra kommune, Kjell Roar Sæther i forkant av ekstremværet "Ole" som er ventet å slå inn over Trøndelag og Nord-Norge fra lørdag.

Tilsvarende varsler informasjonssjef Marit Norborg i Frøya kommune:

- Er det fare for liv og helse skal man fortsatt ringe legevakttelefonen på 72 48 01 00 eller nødtelefonnummer 113. Kommunens beredskapstelefonnummer er 48 05 31 46., forteller hun.

- Vi har gjennomgått rutinene våre

På bakgrunn i erfaringene fra blant annet ekstremværet «Ivar» i 2013, har Fylkesmannen i dag bedt kommunene opplyse overfor sine innbyggere hvor de kan henvende seg for å få hjelp hvis liv og helse er truet om strøm og tele faller ut.

- Hitra kommune har gjennomgått rutinene knyttet til våre helse- og omsorgstjenester og er dermed godt forberedt til møte eventuelle utfordringer knyttet til utfordringer som kan oppstå som følge av ekstremværet "Ole". Kommunens kriseledelse er forberedt på etablere de funksjoner som er nødvendige dersom situasjonen skulle kreve dette, sier beredskapssjef Sæther.

Bekymringen er som vanlig strøm- og telebortfall, glatte veier og løse gjenstander i luften.

Økt aktsomhet

Fylkesmannen har deltatt i et forberedende møte i Kollektiv redningsledelse/LRS i Sør-Trøndelag politidistrikt hvor en rekke støttespillere til politiet inkl. Telenor og Trønderenergi møtte.

- Hovedinntrykket etter møtet er at det generelt er økt aktsomhet og bemanning hos etatene i forbindelse med den kommende situasjonen, opplyser Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Også Telenor har i dag varslet at det øker beredskapen etter varsel om ekstremværet.

- Retting av telefeil kan ta noe tid

– Vi styrker bemanningen, og har gjennomgått både rutiner og beredskapsutstyr for å stå så godt rustet som mulig, sier Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor Norge.

Alle driftsmiljøer i Telenor har gjennomgått sine beredskaps- og vaktplaner med sikte på å kunne håndtere mulige konsekvenser av det varslede ekstremværet.

– Dessverre ser vi at ekstremvær igjen er meldt, og igjen har vi sjekket beredskapslagre for reservedeler, sørget å ha mobile basestasjoner klar og entreprenørkorpset er godt forberedt på å måtte rette feil. Selv med gode rutiner på plass, kan vi aldri sikre oss mot at ekstremvær vil kunne slå ut strøm- og teleinstallasjoner. Folk må derfor være forberedt på at feil vil kunne skje og at rettearbeid vil kunne ta noe tid, sier Amundsen.