Hitra Høyres nominasjonsmøte har vedtatt følgende liste til årets kommunevalg:

1. Willmann, Dag (1965), Hitra (Forhåndskumulert)

2. Sagøy, Tor Johan (1971), Melandsjø

3. Bye, Aud Skjærbusdal (1958), Knarrlagsund

4. Ottesen, Kåre Guldsten (1973), Knarrlagsund

5. Lund, Roger (1970), Sandstad

6. Østensen, Marianne (1972) Kvenvær

7. Faxvaag, Bjarne Johan (1971), Kvenvær

8. Jensen, Tone Beate Meland (1970) Melandsjø

9. Mellemsæther, Iren (1968) Hitra

10. Rømuld, Kåre (1966), Melandsjø

11. Holmen, Linn (1971), Knarrlagsund

12. Østmark, Tor (1946) Dolmøy

13. Fordal, Leif Otto (1948) Hitra

14. Stub, Ranghild (1946) Hestvika

15. Røvik, Sten Egil (1984) Knarrlagsund

16. Ulvan, Lillian (1955) Knarrlagsund

17. Klingenberg, Ingvar Aabrek (1959) Kvenvær

18. Holmen, Johanne Ulvan (1945) Knarrlagsund

19. Schei, Nils Albert (1962) Kvenvær

20. Strøm, Jon Erling (1946) Hestvika

Ordførerkandidat Dag Willmann forteller at partiet blant annet vil jobbet for Hitra Kysthavn som viktig knutepunkt for eksport av fiske- og havbruksprodukter.

- Tor Johan Sagøy og jeg var representert på helga  års- og nominasjonsmøte i Sør-Trøndelag Høyre. Her var vi ganske så aktive og fikk fullt gjennomslag for følgende formulering (kulepunkt) i Sør-Trøndelag Høyres program for fylkestingsvalget 2015: "Høyre vil arbeide for Hitra Kysthavn som viktig knutepunkt for eksport av fiske- og havbruksprodukter". Vi fikk også (nærmest) lovnad på at leder av Stortingets Transport- og Kommunikasjonskomite, Linda Helleland, kommer på befaring til Hitra kysthavn/Hitra Industripark i løpet av våren, forteller Willmann.

Willmann var innstilt som nr. 11 på fylkestingslista for Høyre, men endte som nr. 12 etter at Torhild Aarbergsbotten ble tatt inn som toppkandidat på lista.

Hitra Høyre har også hatt årsmøte. Styret består nå av leder Dag Willmann (ny), nestleder Tor Johan Sagøy (ny) og styremedlemmene Iren Mellemsæther, Tone Meland Jensen, Kåre Ottesen, Marianne Østensen (ny) og John Steinar Lervik (representant for Senior Høyre).