Det er Sør-Trøndelag fylkeskommune som har pålagt Atb å kutte.

Endringene i bussruter som nå trer inn, er et resultat av fylkespolitikernes krav om at Atb må tilpasse samferdselstilbudet de gir til de økonomiske rammene.

Hitra-frøya.no fortalte tirsdag at fjerningen av bussruter fra Dyrøya, gjør at reisenede fra Froan mister sin mulighet til å ta en dagstur inn til kommunesenteret på Sistranda, en mulighet de har hatt både onsdag, torsdag og fredag.

Det er ingen endringer i båttilbudet: «Frovær» går sin formiddagstur fra Froan til Dyrøya disse dagene. Men de reisende har ingen mulighet til å komme videre, i og med at den korresponderende bussruta tas bort, uten at det er satt inn noe nytt tilbud om bestillingstur.

Leder i samferdselskomiteen på fylket, Karin Bjørkhaug (Krf) vedgår at det som skjer er resultat av deres politiske vedtak.

- Når man gjør vedtak om kutt i rutene, så er vi klare over at det ikke kan gjøres uten at det merkes. Og det er forståelig at når man skal kutte, så går man på de rutene med minst trafikk. Men samtidig vet vi at det er på de mest utsatte stedene, som Froan, at man er mest avhengig av kollektivtrafikk. Så jeg vil be om svar fra Atb hvordan de har tenkt, og hvordan dialogen har vært med kommunen før de tok bort dette, sier Karin Bjørkhaug.