Med kommunereformen som er satt i gang, er det en sjanse for at høstens valg blir det siste hvor man velger inn kommunestyre-representanter til de kommunene vi har i dag.

Frøya kommune har nå lagt ut alle innmeldte valglister til offentlig ettersyn. Innen fristen har åtte partier levert lister. Disse er: Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre. Totalt inneholder listene navn på 142 kandidater som kan velges inn i Frøya kommunestyre.

På Frøya kommunes hjemmeside kan du se alle listene til valget.