Over 1.000 mennesker stilte seg lørdag hånd i hånd rundt Orkdal sykehus som en stille, men godt synlig protestlenke på forslaget om å legge ned akuttmottaket ved sykehuset. Sykehusdirektøren på St. Olav vurderer å flytte akuttmottaket, som omfatter rundt 60 sengeplasser, fra Orkdal til Trondheim.

Dette har fått folk fra hele nedslagsfeltet til sykehuset til å reagere kraftig. Bergljot Stokkan i Hitra Pensjonistparti kaller forslaget "et høyrisikoprosjekt som vi brukerne ikke kan godta".

- En dramatisk forringelse

- Konsekvensene av dette prosjektet blir at Orkdal sykehus står uten øyeblikkelig hjelp-funksjon og dette er en dramatisk forringelse av helsetilbudet til alle som sokner til Orkdal sykehus og som trenger akutt hjelp. I dag er vi sikret god behandling i et sykehus med røntgen, laboratorium og et velfungerende akuttmottak, skrev Stokkan i et leserinnlegg i lokalavisa Hitra-Frøya sist fredag.

Øyværinger sokner naturlig til Orkdal sykehus. I tillegg har Hitra og Frøya kommuner samarbeidsavtale med Orkdal (og en rekke andre omkringliggende kommuner) om legevakt-funksjon.

Initiativtaker til ring-aksjonen lørdag, Ingrunn Snuruås, tror en nedleggelse av akutten vil gjøre det vanskelig å videreføre et slikt legevakt-samarbeid.

- Det vil bli et kjempeproblem å kunne opprettholde legevaktsentralen, som omfatter 17 kommuner, dersom dette er starten på begynnelsen for en nedlegging av sykehuset, sier Snuruås, ifølge Avisa Sør-Trøndelag.

[M]

Lenke rundt hele sykehuset

Den store folke-lenka strakk seg etterhvert rundt hele den svære sykehuskroppen, bare avbrutt av en liten åpning for å slippe trafikk til og fra akutt-mottaket. Både politi og ambulanse var synlig under den rolige aksjonen. Lenka utviklet seg etterhvert seg til en kø utenfor sykehuset. Mange ville skrive sitt navn i protest-protokollen som var lagt ut, og på den måte vise sin støtte mot nedleggelse.

Snuruås var en av flere som holdt appell til den store folkemengden. Hun har selv følt på kroppen hva nærhet og kjente fjes betyr på et sykehus.

– Jeg har ligget på akutten både her i Orkdal og på St. Olavs i Trondheim. Og jeg må si det var mye bedre å være her i Orkdal, der jeg kunne få se et kjent fjes da jeg hadde det som verst, sier hun til Sør-Trøndelag.

Også flere ordførere holdt appeller. I tillegg til Orkdal-ordfører Lysholm, som lovet å jobbe hardt for bevaring, var også Agdenes-ordfører Oddvar Indergård på podiet.

[M]

Vil ha nærhet

– Det billigste ville selvsagt vært å legge alt til Oslo, men det ville ikke gjort det noe bedre for oss. Vi vil ha nærhet, sa Indergård.

Nærhet er et sentralt stikkord for alle som har engasjert seg i denne saken, også for Stokkan i Hitra Pensjonisparti.

- For oss i ytre strøk er det også viktig at akuttmottaket i Orkdal ligger nærmere oss brukerne. Nærhet til sykehus med akuttmottak kan bety liv eller død for pasientene, sier Stokkan.

Ordfører Lilly Gunn Nyheim i Surnadal vet bedre enn de fleste hva det betyr å miste et sykehus.

– Vi tapte kampen om Kristiansund sykehus, vi skal ikke tape en til. Nå vil også vi bli en del av Orkdal sjukehus, og med 6.000 surndalinger, vil det styrke sjukehuset og gjøre det enda vanskeligere å legge ned akutten. Det er på tide å stoppe galskapen med sentralisering. Bent Høie – hører du oss? sa hun til stor applaus, ifølge Sør-Trøndelag.

Og initiativtaker Snuruås, som var overveldet over det store oppmøtet og engasjementet, sier hun ikke har tenkt å gi seg med dette. Til Adresseavisen sier hun:

- Prøver politikerne seg på noe, har de mer i vente. Hva det blir, får vise seg. Politikerne har neste trekk, vi handler deretter, sier Snuruås.