Det ble kjent i dag, da Fiskeridirektoratet offentliggjorde søkerlisten til de nye matfiskkonsesjonene.

Fiskeridirektoratet har mottatt 265 geografiske og 16 økologiske søknader om tillatelse til produksjon av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann.

Fiskeridirektoratet lyste nylig ut 65 tillatelser for akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann. Fem av tillatelsene var øremerket økologisk sertifisert produksjon.

HitraMat AS søker en geografisk konsesjon i Nord-Trøndelag og to geografiske konsesjoner i Sør-Trøndelag. Bewi Produkter på Frøya søker to geografiske konsesjoner i sørfylket.

LAST NED HELE SØKERLISTA HER (EXCEL-FORMAT)

SalMar Farming AS har søkt om hele fem økologiske konsesjoner i Sør-Trøndelag, i tillegg til to nye geografiske konsesjoner. I Nord-Trøndelag søker selskapet om to geografiske konsesjoner. I dette fylket søker Marine Harvest Norway AS om sju geografiske konsesjoner. I sørfylket vil Marine Harvest ha 8 geografiske konsesjoner.

Lerøy Midnor AS søker om to geografiske konsesjoner i Sør-Trøndelag.

Selve tildelingen skjer senere.