Ikke enkelt å bygge forenklet gang- og sykkelvei

foto