- Å slippe til slaktebåt truer norske arbeidsplasser i fiskeindustrien