- Det finnes en og annen maske på Hitra og Frøya også